Events

Rat F Art an exhibition by Tomasz Grzesik

 

Click HERE to view Tomasz video

 

About me:

Tomasz Grzesik. Polish artist living and working in Ireland. Since High School time, Musician of many bands performing in all Europe. Recorded / released about 10 albums. Also some solo and other music projects, among others author of soundtrack for Polish movie "Konsumenci".  Guitars engraver, Tshirts graphic designer, creator of artistically framed mirrors and assemblage art made of waste materials.

 

Education:

Alumnus of Gastronomy High School. Bechelor degree of Philosophy, University of Rzeszow, Poland. Masters of Arts: Faculty of Philosophy and Sociology, Spec: Philosophy of Culture and Cultural Studies, University of Marie Curie - Sklodowska, Lublin, Poland. Librarian.

 

Motto:

"I started to collect old broken parts and used things to create Assemblage Art some time ago lead by thought that dead can dance again. I have great fun doing them because I'm never sure about their final look"

 

 

O mnie:
Tomasz Grzesik. Polski artysta mieszkający i pracujący w Irlandii. Od czasów liceum muzyk wielu zespołów występujących w całej Europie. Nagrał / wydał około 10 albumów. Autor kilku projektów solowych i innych projektów muzycznych, m.in. ścieżki dźwiękowej do polskiego filmu „Konsumenci”. Grawer gitar, grafik i projektant nadruków na koszulki, twórca artystycznie oprawianych luster i dzieł sztuki złożonej ze zużytych, zepsutych rzeczy.


Edukacja:
Absolwent Gastronomii Liceum Ogólnokształcącego. Licencjat z filozofii - Uniwersytet Rzeszowski, Polska. Magister Filozofii - Wydział Filozofii i Socjologii, Spec: Filozofia Kultury i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie - Skłodowska, Lublin, Polska. Bibliotekarz.


Motto:
„Zacząłem zbierać stare zepsute części i używać ich do tworzenia Assemblage Art jakiś czas temu, z myślą, że martwi mogą znowu tańczyć. Świetnie się przy tym bawię, bo nigdy nie jestem pewien ich ostatecznego wyglądu ”

 

Date and time:

21 September 2019 to 29 September 2019

Tags

Related Events

" Connections" The Moogles Theatre Group

Date and time: 26 September 2019 from 19:00 to 20:00

NYAH Jig of Life Awards

NYAH Jig of Life Awards

Date and time: 21 September 2019 from 20:30 to 23:00

Culture Night 2019

Culture Night 2019

Date and time: 20 September 2019 from 16:00 to 00:00

15th Gerry Whelan Memorial Weekend

15th Gerry Whelan Memorial Weekend

Date and time: 13 September 2019 to 15 September 2019